Oferta

Nasza pracowania oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu

projektów architektonicznych i projektów wnętrz.

Projekty architektoniczne

Opracowujemy projekty architektoniczne wielobranżowe: 

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

 • budynków użyteczności publicznej, 

 • przebudowy i adaptacji budynków istniejących;​​

W ramach prac przedprojektowych oferujemy: ​

 • ​Analizę chłonności działki,

 • Przygotowanie wniosków oraz wystąpienie i otrzymanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do infrastruktury technicznej, 

 • Wykonanie podkładów mapowych.

 • Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej niezbędnej jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 • Opracowanie wniosku, wystąpienie i otrzymanie WZiZT lub wyrysu i wypisu z planu w przypadku gdy w gminie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

 • Wykonanie dokumentacji geotechnicznej  w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej dla całości inwestycji.

 • Wykonanie inwentaryzacji budynków istniejacych,

 • Wykonanie ekspertyz konstrukcyjnych koniecznych przy projektach przebudowy obiektów.

W ramach  prace projektowych oferujemy :

 • Projekty budowlane i wykonawcze  budynków w zakresie:

  • architektury,

  • konstrukcji,

  • instalacji gazowej,

  • instalacji wodno-kanalizacyjnej,

  • instalacji ogrzewania,

  • instalacji wentylacji i klimatyzacji,

  • instalacji elektrycznej i odgromowej,

  • instalacji telekomunikacyjnej,

  • instalacji alarmowej,

  • technologii,

 • Projekty wykonawcze aranżacji powierzchni biurowych (space - plan'y oraz fit - out'y ) 

 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

 • Opracowania kosztorysowe.

Projekty wnętrz

​Opracowujemy projekty wnętrz  prywatnych oraz komercyjnych. Współpracę z Inwestorem dzielimy na kilka etapów:  

Etap I - Prace przedprojektowe

 • Spotkanie z inwestorem,

 • Omówienie oczekiwań Inwestora i zasad współpracy.

 • Ustalenie wymogów funkcjonalnych wnętrza, preferencji, kolorystyki, wykończenia oraz budżetu na realizacje inwestycji.

 • Wizja lokalna

 • Sporządzenie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej


Etap II - Projekt funkcjonalny

 •  Przygotowanie koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza w formie rzutów , z proponowanym układem rozmieszczenia elementów wyposażenia wnętrza.

Etap III - Projekt koncepcyjny

 • Opracowanie modelu 3D wnętrza wraz z  propozycją elementów wykończenia wnętrza. tj. : mebli, ceramiki i armatury, oświetlenie,

 • Opracowanie finalnych wizualizacji kluczowych pomieszczeń.

Etap IV - Projekt wykonawczy
 

 • Opracowanie rzuty aranżacyjnego z konkretnymi elementami umeblowania,

 • Opracowanie rzutów technicznych rozmieszczenia nowych ścian, punktów instalacji oświetlenia, hydrauliki i co. 

 • Opracowanie rzutów technicznych podłóg, podwieszanych sufitów, zabudów z suchych tynków;

 • Opracowanie rzutów i widoków technicznych zabudów na zamówienie, w tym: szklanych, lustrzanych, stalowych, kamiennych, z płyt meblarskich i innych,

 • Opracowanie szczegółowe widoki ścian w poszczególnych pomieszczeniach;

 • Opracowanie projektów mebli,

 • Zestawienie konkretnych elementów wyposażenia wnętrz,

Etap V - Nadzór autorski

 •  Wspólne zakupy w sklepach branżowych.

 •  Nadzór autorski nad realizacją.

Konsultacje

​W ramach świadczonych usług oferujemy również konsultacje z zakresu architektury i wnętrz, niezbędne przez zakupem projektów typowych lub nieruchomości gotowych. W trakcie takiego spotkania analizujemy możliwości działki lub mieszkania pod oczekiwania Inwestora. 

 

© 2018 by KJ.architekt. 

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle